squeed-agile-hero.jpg

Vi strävar efter att bli bättre

… alltid – vad vi än gör

Squeeds företagskultur är stark, positiv och dynamisk. Vi uppnår det fantastiska genom att inte bara leverera det förväntade utan mer än så!

 

Vår kultur

En stark kultur har alltid varit en del av Squeed. Ett företags kultur är alltid resultatet av alla medarbetares värderingar! Man köper inte en kultur, man är sin kultur.

”Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas”

 

Ett företags kultur är ofta outtalad och sitter i väggarna, den bara finns och är svår att beskriva. Så var det för oss också, men vi bestämde oss våren 2014 för att börja definiera och skriva ner våra värderingar och vår kultur. Resultatet är vår kulturguide. Kulturguiden hjälper oss att ta beslut, både vardagsbeslut till stora investeringsbeslut. Den är vårt rättesnöre.

”Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed”

 

Klicka här för att ladda ner vår kulturguide

Kulturpyramid