Resan mot DevOps-kultur tar tid men är inte förgäves - Lindex

Squeeds Blogg | 2021-02-01 | Squeed
Lindex AB hade utmaningar med att det tog för lång tid att driftsätta ny mjukvara. Med hjälp av Squeed har de ställt om sin mjukvaruutveckling. Leveranstakten har fyrdubblats tack vare en DevOps-strategi. Under de två år som arbetet har pågått har utmaningarna hanterats, en efter en.
lindex.jpeg

För mer än 60 år sedan startade Lindex som ett underklädesföretag i Alingsås. Idag är det ett internationellt modeföretag med flera olika koncept, som har verksamhet i form av både fysiska butiker och e-handel i flertal länder. Lindex är ett växande varumärke som gör skillnad och verkligen menar det. Därför kommer de aldrig att stoppa resan för att bli ännu mer hållbara.

Att leverera applikationer i snabbare takt genom att modernisera utveckling och drift är ett område som Squeed har hjälpt våra kunder med under lång tid. Detta görs genom ett DevOps-tänkesätt. Lindex valde Squeed som leverantör till sin DevOps/IT-miljö baserat på företagets goda historik inom den här typen av projekt och våra mycket kompetenta konsulter.

Att jobba på Lindex har varit väldigt roligt. De är ivriga att testa nya arbetssätt och ingen säger "nej, det går inte", säger Fredrik Normén, konsult på Squeed, som ofta fungerar som mentor i projekt.

Vilka utmaningar har Lindex mött på sin DevOps-resa?

"Det har varit alla möjliga problem, inte minst med förändringshantering (change management), och förändringar av ansvar mellan olika utvecklingsteam. Konsulterna från Squeed har identifierat hinder i arbetet och föreslagit enklare sätt att arbeta - Johan Edling byggarkitekt på Lindex huvudkontor i Göteborg.

Så vad är DevOps och hur man arbetar enligt metoden?
DevOps är en sammanslutning av människor, processer och produkter för att möjliggöra kontinuerlig leverans av värde till slutanvändaren, förklarar Fredrik Normen.

En nyckel till framgången för DevOps är att hitta gemensamma mål av lämplig storlek, som är sammanlänkade mellan verksamhetsgrupper och utvecklingsteam. Om man inte lyckas med det blir det svårt att få alla att dra åt samma håll.

På många håll stannar DevOps-satsningar vid att utvecklare får driftansvar, utöver uppgiften att bygga mjukvaror. Det är att missa många av poängerna med DevOps. Vi fokuserar ständigt på att ta bort flaskhalsar, hinder och barriärer för möjliggöra en snabbare leverans, säger Fredrik Normén.

I samband med DevOps-satsningen på Lindex har Squeed hjälpt till att automatisera alla steg i mjukvaruutvecklingsprocessen. Allt från test, körning och drift i högsta möjliga grad genom att bygga en kedja av verktyg som kan användas genom hela processen. En pipeline som det heter på fackspråket.

En fälla som är lätt att falla i är att jämföra målsiffror för olika lag, även om lagens insatser och utmaningar inte är jämförbara. Ett bättre sätt att arbeta är att fokusera på ständiga förbättringar inom teamet och mellan teamen.

Konsulterna från Squeed är inte bara aktiva med att organisera och utföra arbetsuppgifter på Lindex. Det är också viktigt att hjälpa till att introducera en DevOps-kultur och överföra kunskap så att kunden över tid kan klara sig själv.

Resultaten hos Lindex har varit goda, minst sagt. Hittills har man gått från en till fyra leveranser av mjukvara i veckan, vilket i praktiken innebär fyra gånger mer funktionalitet. Den genomsnittliga ledtiden har gått ner från 20 dagar, till fyra.

Det är viktigt att hitta målsiffror som inspirerar alla att bli bättre, minska leveranstiden och leverera mjukvara i högre takt, vilket vi gör tillsammans med Squeed, tillägger Johan Edling.