hero-05.jpg

Squeed Studio

Vi stödjer er igenom hela er digitala resa från innovation, affärsutveckling och systemutveckling för att på bästa sätt hjälpa er skapa värde åt era kunder”

Vad är Squeed Studio?

Squeed Studio är ett helhetskoncept för att stödja er digitala resa från idé, affärsutveckling hela vägen till realisering. Här möts teknik, affär och agilt arbetssätt för att du så skall få snabb och effektiv utveckling och att ni skall få så stor utväxling som möjligt av era investeringar.

Teknikutvecklingen går fort och med den föränderliga värld vi lever i står tiden aldrig stilla. Alla företag behöver konstant utveckling och måste lära sig nya saker och förbättra sitt erbjudande och leveransförmåga varje dag. Vi illustrerar detta med en liggande åtta och genom att tillsammans loopa genom idéskapande, förfinandet av affär, erbjudande och leverans kan vi nå vårt mål: att för er skapa produkter och tjänster som är ”Amazing”.

 

Innovation

Vi hjälper dig hitta nya idéer och infallsvinklar. Det kan vara allt från en helt ny idé till att förbättra ett existerande erbjudande eller nyttja en förmåga i din organisation i en ny kontext.

Ibland misstas innovation som synonym till uppfinning. Det finns beröringspunkter, men de skiljer sig åt i några viktiga hänseenden. Både en uppfinning och en innovation är någonting nytt, men en uppfinning behöver inte göra nytta för någon och behöver inte existera utanför tankevärlden. En innovation finns alltid i den verkliga världen där den framgångsrikt gör nytta för andra. En uppfinning har oftast ett tekniskt ursprung, medans en innovation kan vara en tjänst, produkt, process, affärsmodell, organisation, partnerskap, kundkanal etc.

Det handlar om att hitta signaler om behov och att kunna navigera i en komplex omvärld för att hitta nya möjligheter. När man har hittat de relevanta problemen att lösa, tar man fram lämpliga lösningar med rätt tajming. Det handlar om att förstå kundernas behov, skapa och testa nya lösningar. Vi erbjuder workshops och konsulting inom innovation och kan hjälpa er sätta upp en innovationsprocess.

Affärsutveckling

Från affärs- och med produktledningsmetoder hjälper vi dig att forma och finjustera ditt erbjudande och dess affärsmodell. Genom att jobba med bland annat Value Proposition Design och en mängd andra metoder kan insikter om era kunders behov leda till att erbjudandet förbättras och att det även skapar nya affärsmöjligheter.

Många pratar om att skapa kundvärde men det är svårt att veta om olika initiativ verkligen skapar nytta för kunderna. Väldigt många funktioner och saker som lanseras får inte avsedd effekt. Vi har som mål att ni får bästa möjliga effekt av er investering och därför tar vi gärna ett steg in i er affärsmodell och belyser den från olika håll. Ganska snabbt brukar man ställa sig ett antal frågor om sina kunder och vad som egentligen är deras behov, beteenden och motivationsfaktorer. Ganska fort kan man få nya insikter som sätter företagets initiativ i ny dager och man får nya prioriteringar.

Vi använder ett antal metoder som tex Business Model Canvas, Lean Start-up Canvas och 6 Elements Model. Den senare av dem fokuserar starkt på att inhämta information från användare och validera dessa i en insikt som sedan används för att formulera ett nytt erbjudande. När man kommit framåt leder det ofta till en annan teknisk roadmap än den man hade lagt innan.

Design

Vi undersöker hur din produkt eller tjänst upplevs av din kund. Genom Service Design, Service Blue Printing och User Experience Design förbättras sedan interaktionen med kunderna i utvalda kanaler för att nå en konkret effekt.

Service Design är en holistisk metod för att beskriva hur en kund konsumerar och interagerar med dina produkter och tjänster. Genom att ställa sig i kundens skor och se världen utifrån deras ögon kan man förstå och därmed förbättra eventuella brister man har i interaktionen med kunden. Sådana brister kan leda till att ens varumärket urholkas eller att man missar intäkter pga. dessa brister i sin kundresa. Här måste man också prioritera vad som verkligen är avgörande för ett visst kundsegment. Vi använder bland annat Service Blueprints och Customer Journey Maps för att beskriva kundresan på ett effektivt och överskådligt vis.

Tech

Våra konsulter har äkta teknisk passion och brinner för att göra en fantastisk leverans till dig. Genom vår tekniska expertis hjälper vi dig att lägga grunden till en bra lösning. Vi kan tex hjälpa till med arkitektur, teknikval, moln-transformation, DevOps mm.

Förutom att leverera passionerade konsulter som skriver fantastisk kod har vi även hjälpt företag med teknikval, arkitektur, molntransformation, förändring av utvecklingsorganisationen och mycket mer. Vi delar också gärna med oss av vår kunskap och kan hjälpa era utvecklare att utvecklas.

Om du behöver personal på plats kan du läsa mer om det på Squeed Tech. Om du vill att vi skall bemanna ett team åt dig i våra lokaler så kan du läsa lite mer om Studio Teams nedan.

Agile

Agila metoder är det moderna sättet att skapa effektiva team och snabba leveranser. Genom coaching och utbildning till team och ledare i din organisation ökar effektiviteten markant i och med att alla i organisationen jobbar bättre ihop.

De agila metoderna kommer in i Studio Teams erbjudandet där vi arbetar med agila metoder på den nivå som behövs med alltifrån Scrum, SAFe men framförallt coaching av organisationen och management i hur man får effektiva team genom att skapa förtroende mellan organisationens delar och därigenom få högre effektivitet för hela företaget. Om vi satt upp ett team åt er så kan vi för bästa resultat göra det parallellt med att vi hjälper er med den agila resan hos er.

Du kan läsa mer om Agilitet på Squeed Agile

Academy

Att dela med oss av kunskap är centralt i vår filosofi. Vi är ledande inom bland annat Java, .Net, frontend, agil testing med mera. Vi driver branschledande teknikkonferenser och Meetups. Våra kodeffektivitets- och agila kurser hjälper er effektivisera både utvecklingen och organisationen.

Vi har kurser inom Agilitet i allmänhet, Agil coaching, Scrum och Scaled Agile for Enterprise (SAFe). Vi har även en del erbjudanden inom kodeffektivitet och vi har sedan många år haft ett koncept kring Coding Dojos där vi slipar på hur man skriver bra kod. Läs mer på Squeed Academys sida.

Partners

Det är svårt och tar tid att hitta bra leverantörer. Genom vårt partnernätverk kan vi matcha behov med rätt specialistlösning. Vi letar upp partners vi litar på, jobbar bra med och som har rätt inställning till kvalitet så du slipper lägga tid på det.

Med våra partners har vi etablerat förtroende, granskat deras erbjudande och säkerställt att de har en leveransmodell och kvalitetsnivå som är på samma höga nivå som vi satt för oss själva. Exempelvis samarbetar vi med Unicornsulting kring innovation och TenFifty kring AI.

Studio Teams

Inom ramen för Studio hjälper vi dig igenom resan från idé till färdig produkt. Vårt Team as a Service-koncept säkerställer en effektiv styrning och med hög kodkvalitet skapar vi alla eller delar av lösningens komponenter. I våra eller era lokaler kan vi resurssätta samspelta team med hög teknisk kompetens, effektivitet och högt focus och en fantastisk leverans.

Det är här styrkan av hela Squeed och våra partners kommer in. Genom att ha en stor bredd av kompetens och förståelse av hela ert erbjudande från affär, leverans och till drift (DevOps) så kan vi sätta upp team som levererar rätt sak med hög hastighet och med hög kvalitet.

Vi hanterar hela teamets bemanning och håller ihop hela leveransen från partners så att ni kan fokusera på ert kunderbjudande. Vårt mål är en leverans som är ”Amazing”! Vi kan sitta hos er om det är viktigt eller så sitter vi i våra lokaler.

”Teamet från Squeed är det bästa teamet vi har. Vi har aldrig sett sådan framfart tidigare” – kund inom eCommerce som har ett Studio Team för Frontend

Hur gör vi det här då?

Vi brukar starta med en gratis workshop kring innovation och affär. Från den brukar man ställa sig en rad frågor som man inser att man behöver få svar på. Ofta upptäcker man att man har frågor kring kundens behov och varför de agerar som de gör. Vi kan hjälpa till med den processen och ofta blir detta ett gemensamt arbete. Det utmynnar ofta i en serie workshops för att bearbeta resultaten och nå fram till vilka förslag som har störst potential. Metoden kallas Double Diamond som vi gjort en liten twist på.

När man vet vad man vill göra tar utvecklingen vid. Vi hjälper dig göra teknikval som gör att din teknisk blir en hjälp och inte ett hinder för din affärsmodell. Vi sätter upp effektiva team, vi sätter ett effektivt och roligt sätt att arbeta och sen tar vi världen med storm tillsammans!

Låter det intressant?

Vi kommer gärna över till er eller om ni vill kika in hos oss på en kaffe. Kontakta någon av oss så bokar vi ett möte. Väl mött!