hero-04.jpg

Mjukvaruutveckling

Java, .Net, Frontend, UX samt Test & Kvalitetssäkring

Vi har egentligen bara en uppgift: nämligen att leverera ett ständigt ökande värde tillsammans med våra kunder. Kunden värderar vår attityd lika mycket som vår kunskap. Vi är inte bara problemlösare utan även påverkare och hjälpare.

Vi levererar rätt tjänst för rätt behov. Vi hjälper dig på plats eller arbetar utifrån vårt kontor med korta eller långa uppdrag, som ett team eller med en enskild expert.

Vår erfarenhet är bred och branschöverskridande. Vi är verksamma inom ett flertal branscher som bland annat omfattar tillverkning, fordon, aviation, läkemedel, telekom, finans, logistik, sjukvård och transport. Uppdragen spänner över områden så som webbsystem, stödsystem eller integration baserat på teknik som Java, JavaScript och Microsoft .Net.

 

JAVA

Vår erfarenhet inom Java är främst Standard och Enterprise edition. Vanliga ramverk som inte är med i JEE, är t.ex Spring och OSGi. Ekosystemet runt JAVA med verktyg och byggsystem är rikt och vi har med säkerhet djup kunskap även för de mer ovanliga lösningarna.

Kontakta våra Java-experter

 

.NET

Genom ett nära samarbete med Microsoft, vet vi vilken teknik som väntar runt hörnet. Med våra erfarenheter av .Net-plattformen, att lösa problem och förverkliga idéer inom olika branscher, kan vi tillsammans göra underverk.

Kontakta våra .Net-experter

 

Frontend

Vi ser på frontendutveckling som ett eget, moget område där det hänt otroligt mycket spännande de senaste åren.

Plattformen för frontendutveckling har länge varit under ständig förändring. När det publiceras nya lösningar på nya problem var och varannan vecka, väljer vi att se nya möjligheter.

Vi har en bred erfarenhet av både JavaScript och frontend och väljer alltid en lösning som ligger i linje med våra kunders behov. Vi levererar rätt lösningar på rätt problem utifrån förutsättningarna hos våra kunder. Med vår breda kompetens inom området kan vi hjälpa till både att välja och att välja bort lösningar. Vi anser att det är minst lika viktigt att kunna filtrera bort mindre bra alternativ i den snabbt växande floran av lösningar på en frontendutvecklares problem som att kunna rekommendera den, för tillfället, bästa lösningen.

Webben finns med i nästan alla projekt oavsett teknologistack på serversidan. HTML, CSS & Javascript är grundkomponenterna men även här finns en rik flora av verktyg & ramverk. Vi har t.ex. en populär kurs i Angular.js. Mycket av det vi bygger idag är responsivt med ett tunt presentationslager och vi har även kunder med riktigt tunga webbklienter byggda för speciella ändamål.

Kontakta våra Frontend-experter

 

UX

User experience (användarupplevelse) är något som vi på Squeed tycker är en självklar kompetens för att kunna ge kunden den bästa upplevelsen när hen interagerar och fungerar i samverkan med andra människor och teknik. Vi värdesätter att användarupplevelsen alltid utgår från kundens behov och att vi tar fram digitala lösningar som tillfredsställer dessa behov på ett smart, snabbt och roligt sätt.

En av våra grundvärderingar är att vi delar med oss av vår kunskap. Squeed är med och anordnar Femmes for UX (FUX) där tjejer inom UX stöttar och inspirerar varandra inom området. Vi fortsätter att stötta och anordnar liknande events och frukostseminarier på våra härliga kontor som ligger centralt i både Stockholm och Göteborg.

Kontakta våra UX-experter

 

Test & Kvalitet

För oss på Squeed är test och kvalitet inte någon fas, roll eller någon separat aktivitet. Test och kvalitet är något som ska genomsyra allt vi gör. Vi förenar kvalitet med kreativitet, teknik och lättrörliga arbetssätt.

Kvalitetscoach – för att få framgångsrika team som kan leverera verklig nytta till teamens kunder behövs ett tänk kring kvalitet och test. Teamet behöver tillsammans bygga in det i lösningen och kvalitet handlar om mer än funktion. En coach från oss som fokuserar på kvalitet och test fungerar som en integrerad del av kundens team eller som stöd för flera team.

Testautomatisering – tester på flera olika nivåer är en förutsättning för en framgångsrik agil mjukvaruutveckling och kontinuerlig integration. Det ger en möjlighet att få till en snabb feedback angående regression vid förändringar och skapar trygghet vid refaktorering.

Teststrategi – det är en alltmer komplex miljö hos våra kunder. När en organisation rör sig mot DevOps, Continuous Delivery och multipla agila självstyrande, tvärfunktionella team som ska samverka blir det allt viktigare att ha en strategi kring hur man arbetar med test i organisationen; Vilka nivåer? Vilket syfte? Vi har erfarenheten att hjälpa våra kunder att hitta en strategi framåt.

Kontakta våra experter inom Test och Kvalítet

 

Molnet

Användningen av molnet ökar. Molnet gör det möjligt för organisationer att fokusera på sin kärnverksamhet istället för att använda resurser för infrastruktur och underhåll. Vi hjälper våra kunder att flytta sin mjukvara till molnet och vi ser molnet som en viktig komponent i att leverera mjukvara snabbt. Vi har därför under flera år kompetensutvecklat oss inom molnet.

Vi samarbetar med flertalet kunder inom olika branscher där vi ser till att både utbilda och hjälpa till med utvecklingen av tjänster baserat i molnet. Med våra erfarenheter och kunskap i Microsoft Azure och AWS mfl, kan vi hjälpa er att skapa framtidens mjukvara.

Kontakta våra Moln experter