Bygga psykologisk säkerhet när alla sitter hemma.

Squeeds Julkalender | 2020-12-13 | Jonas Jaconelli
Vi vet att trygghet i teamet är viktigt för att teamet skall kunna prestera som bäst. Att vara medveten om team medlemmars behov bygger psykologisk säkerhet enligt Jonas. Följ med Jonas på en snabb dragning om hur denna medvetenhet är möjligt att skapa under rådande pandemi.