Team flow

Squeeds Julkalender | 2020-12-05 | Tomas Trolltoft
Hur får vi "flow" i vårat team?
team.JPG

För många år sedan var det mycket tal om “flow”, känslan när allt bara funkar och man får ett positivt flöde i det man gör. Jag höll då en föreläsning, baserat på min egen erfarenhet, om “team flow” som handlade om hur man fick detta flow i ett team. En av ingredienserna i receptet för att få team flow var att sitta nära varandra vilket vi ju inte alls gör nu under pandemin. Eftersom denna viktiga ingrediens saknas blir det desto viktigare att fokusera på de andra delarna som jag tänkte gå igenom här.

Först vill jag dock börja med att man kan skapa virtuell närvaro som gör att man ändå upplever att man sitter tillsammans. Använda video i möten, dela skärm/info/kod, närvara på chatt etc. Detta kan de flesta vid detta laget.

Ett sätt att skapa ett bra team är att välja individer som vi på förhand vet fungerar mycket bra ihop. Denna lyxen har vi dock sällan eller kanske aldrig. Då återstår att få dem att fungera bra ihop och prestera. Det finns flera sätt att sätta ihop team på, ett av de bästa är kanske att de själva får välja in sig vilket ni kunde läsa om i lucka 3.

Som extern, (ej medlem i teamet) kan man påverka en hel del genom att ge inspiration, glädje, vision, belöna/belysa bra beteenden och att vara en förebild.

Några grundläggande saker som ibland hoppas över, utan dessa är det svårt att få flow i teamet:

  • Gemensamt mål: Vad är syftet med det teamet gör? Vad skall åstadkommas? Viktigast på kort sikt?
  • Lära känna varandra: På riktigt. Investera i en “team start”. Alla måste inte gilla alla men alla måste förstå varandra.
  • Arbetssätt, way of working: Finns någon metod, tex scrum, kanban eller egen? Följs denna? Någon som “äger” och driver metodiken?

Är detta på plats brukar det fungera ganska bra, dock ingen garanti för att få till ett flow. Dags att bygga på med

  • Ansvar: Teamet måste känna att de ansvarar för sitt jobb och det de bygger.
  • Deltagande: Känna att man är en del i en helhet. På individnivå känna att man är med och gör skillnad.
  • Kvalité: Känna att man gör saker ordentligt, inget hafsverk eller genvägar.
  • Motivation: Teamet och individen behöver känna motivation inför det som skall göras. 
  • Prestation: Kommer teamet någonstans? Det måste finnas en progress så alla känner att teamet levererar.

Vid uppstart av ett team (eller om ett existerande team får helt nytt ansvar) finns ofta några som är väldigt entusiastiska (=bra) men också några som är oroliga och/eller förvirrade. För den senare gruppen behövs ofta ett förtydligande om vad som skall åstadkommas. Beskriva helheten, tydlighet, minska scoopet (rejält) i närtid och visa på road-map brukar få även dessa på banan. 

Kanske specifikt för mjukvaruutveckling: Finns mycket detaljer och kanske utmaning är det viktigt att snabbt bygga en PoC. Välj en minimal del men bygg den genom hela flödet så alla i teamet kan se att lösningen håller. På så vis får teamet trygghet att veta hur resten skall göras och har något att “luta sig mot”.

Sedan finns en hel del detaljer som kan skruvas på. Tex att att ha saker som man kommer överens om nerskrivet. Ta mötesanteckningar, ha bra agendor och tydliga syften på möten. Ha en besultslogg. Men för att få teamet att jobba bättre tillsammans kommer man långt med det jag har beskrivet i denna text och förhoppningsvis infinner sig så småningom ett skönt flow.