KBT-triangeln - en psykologisk modell

Squeeds Julkalender | 2022-12-10 | Stefan Cronert
KBT-triangeln är en modell över en person ur en psykologisk synvinkel. KBT står i det här fallet för Känslor, Beteenden och Tankar. Modellen kan vara ett hjälpmedel för att förstå sig själv och varför jag tänker, känner och beter mig som jag gör och varför andra gör det de gör.

Känslor
Känslorna styr till stor del hur vi mår. Har vi få eller inga känslor så blir vi egentligen bara aktörer som utför saker utan att vara medvetna om hur vi mår och det blir svårt att förstå varför vi mår som vi gör.
Vi kan få känslor av tankar (interna processer), t.ex. nedstämdhet eller depression eller så kan det vara händelser utifrån, t.ex. någon säger tack eller att du ser på en skräckfilm.

Känslor kan ge upphov till tankar, t.ex. jag är glad och därmed tänker jag att jag bra, eller att jag är ledsen och därmed tänker jag att jag är dålig.
Känslor kan ge upphov till beteende, t.ex. jag känner mig ifrågasatt och därmed så skäller jag på folk som ett sätt att försvara mig.

 

Beteende
Det är vad vi gör och som ibland är synlig för både utomstående och oss själva och ibland bara för den ena eller andra
Vissa beteende är invanda och vi gör dem utan att behöva tänka eller känna innan (vi noterar i alla fall inte det), t.ex. olika ticks (synliga för andra men inte alltid för oss själva), borsta tänderna eller springa efter bussen när den kommer in till hållplatsen även om det kommer en ny inom en minut.

Ibland har vi en tanke innan som gör att vi har ett visst beteende, t.ex. vi har tänkt ut hur vi ska gå i snabbköpet för att handla det vi behöver eller saker vi gör på jobbet, det är sällan vi gör något på en känsla utan vi har tänkt och planerat innan vi gör det.

Ibland så är det en känsla som ligger till grund för vårt beteende, t.ex. vi blir ledsna för något och därför gråter vi eller känner oss mindregjorda och därför blir vi arga.

Om jag ska generalisera så är det ofta något som händer hos barn, de känner något och agerar därefter, medans vuxna (framförallt män) tänker (eventuellt) och sedan agerar.

 

Tankar
Det kan vara planerande tankar, t.ex. jag ska baka och därför måste jag går till snabbköpet och köpa mjöl, eller jag har ett möte på jobbet kl 8 imorgon och då måste jag åka hemifrån kl 7 och därför måste jag gå upp kl 6.
Dessa tankar leder ofta fram till ett beteende, att vi agerar på ett visst sätt.

Men det kan lika gärna vara automatiska (negativa) tankar, t.ex. oj, det blev fel vad dålig jag är eller jag måste kontrollera att spisen är avstängd eller ljuset är släckt.
Dessa tankar leder fram till en känsla (jag blir ledsen) eller ångest (är spis avstängd eller inte) eller ett agerande (kontrollera att spisen eller ljust är avstängt, flera gånger)

 

Mindre bra kombinationer
Att gå mellan två av hörnen kan vara lika dåligt som att stanna i ena hörnet.

Om jag känner något och beter mig efter den känslan (reagerar) så kan det leda till en känsla som i sin tur leder till en ny handling, t.ex. jag blir irriterad över något och väljer att gräla med någon, som i sin tur väljer att gräla tillbaka, vilket får mig att känna negativa känslor som jag reagerar på och hela situationen eskalerar. Hade jag valt och titta på varför jag blev irriterat och försökt förstå känslan (tankar) så hade det kanske funnits en möjlighet att det inte hade eskalerat.

Om jag går mellan känslor och tankar och aldrig kommer till en handling så kan det leda till en negativ spiral där negativa tankar föder negativa känslor och vice versa.

Om jag går mellan tanke och handling, så bortser jag från mina behov och det jag känner, vilket kan leda till att jag känner mig ignorerad, även om det är jag som ignorerar mig själv.


Sammanfattning
Jag har försökt att beskriva att en modell över människor, och som alla modeller täcker och förklarar den inte allt
Dock tycker jag att det kan vara bra att ha den i åtanke, det har i alla fall hjälpt mig, att se varför jag tänker och agerar på ett visst sätt (det låg mycket i undertryckta känslor) och fått mig att se på orsakerna i ett nytt ljus.

Så försök att hitta en balans, det är aldrig bra att vara extrem i någon del av triangeln.
Alla delar behövs, för stannar vi i en eller två, så leder det oftast inte till något bra (ok, ligger du i isvaken så behöver du inte känna efter eller tänka om situationen är bra eller dålig, utan du behöver agera direkt)

Hitta känslan, tänk efter vad som fick dig att känna så och därefter välj att agera.