Varför missförstår vi varandra?

Squeeds Julkalender | 2023-12-03 | Stefan Cronert
Vad är det som gör att vi missförstår varandra, privat och professionellt? Här presenteras en förklaringsmodell och några saker vi kan göra för att överkomma det som gör att vi missförstår varandra.

Inledning

Jag har ofta, både privat och professionellt, hamnat i situationer där jag har känt att jag inte förstår den andre och den andre inte förstår mig.

Jag har tidigare förklarat det för mig med bristande kompetens, kanske främst hos den andre (speciellt när jag var yngre), men även hos mig. Det har då både handlat om att jag kan ämnet för dåligt, men även att jag har bristande kompetens inom pedagogik.

Jag har numera anammat en annan modell, där även om kompetens inom ämnet och pedagogiken är viktig, så är det kanske inte tillräckligt. Jag ska försöka beskriva den modellen här och hur vi kan överbrygga missförstånd som kan uppkomma.

Modellen

Vi lever alla i samma fysiska värld med samma fysiska lagar, som är objektivt lika för alla.
Så varför är inte allt lika och varför blir det missförstånd?

Två personer som svär åt varandra eftersom deras bild av verkligheten genom filter skiljer sig åt

Upplevelse

Vad vi upplever är inte samma sak eller ens likadant. En person kan tycka att värmen i bastun är härlig, medan en annan tycker att den är olidlig. En person kan tycka att viss musik är underbar, medan en annan tycker att samma musik bara är erbarmlig.
Hur kommer det sig?

Vissa saker kan vi träna upp att tycka om eller inte, andra finns det fysiologiska anledningar till att upplevelserna blir olika, men det kan vara det som gör att vi börjar se och förstå saker olika, även om det är samma för alla.

Uppmärksamhet

Vad vi fäster uppmärksamheten på kan göra att vi hamnar olika i våra ståndpunkter.

Om jag uppmärksammar att det är väldigt varmt, brännande varmt, på bastulaven eller är i en intressant diskussion, kan ju påverka hur jag ser och förstår. 

Eller i en trafiksituation, om jag inte uppmärksammar andra trafikanter så kan det förstås uppfattas av mig som att de var där i korsningen plötsligt.

Erfarenhet

Erfarenhet kan leda till att jag filtrerar bort vissa saker och lyfter fram andra. Om jag vet att det bränner till lite efter att jag har kastat vatten på stenarna i bastun, men att det är övergående så kan jag se bort det.

Tro/teorier

Det är svårt att komma förbi sina egna föreställningar om hur saker och ting fungerar. Ta bara exemplet med den geocentriska världsbilden, som togs fram av de “gamla” grekerna och var rådande fram till 1600-talet, då Nicolaus Copernicus och Galileo Galilei tog fram teorin om den heliocentriska världsbilden. Den katolska kyrkan och andra trossamfund höll fast vid den långt in på 1900-talet.
Finns det andra trosuppfattningar som du håller för sanna? Vilket operativsystem är det bästa? Eller vilket programmeringsspråk/paradigm är det bästa?

“Sanningen”

Högst upp på pyramiden har vi det som vi håller för sant och som bygger på det vi har under oss och ju närmare min “sanning” ligger “sanningen” för den som jag pratar med desto enklare har vi att förstå varandra och varför vi gör på ett visst sätt.

Komma varandra närmare

För att överbrygga problemen så bör vi komma varandra närmare och hur gör vi det?

Jag är övertygad om att uppleva och uppmärksamma varandra på saker i verkligheten gör att vi kommer att få erfarenheter som ligger närmare varandra och att det ger upphov till teorier och sanningar som ligger närmare varandra.

A woman and man, bridging the gap, designed by Vectorarte

Designed by Vectorarte / Freepik

Jobba ihop

Som utvecklare så kan vi sitta tillsammans i par och utveckla eller i grupp tillsammans med kompetenser ur andra delar av organisationen.
Då kommer vi förhoppningsvis att befinna oss i samma verklighet och uppleva och uppmärksamma samma saker.

Kommunicera mera

Prata om det du gör med dina kollegor, ställ frågor och svara på andras frågor.
På så sätt kan andra få del av det som du har varit med om och du får ta del av vad andra har varit med om. För mig handlar t.ex. i en pull request inte om att hitta fel, även om det händer, utan att utmana mig i att förstå andras lösningar och utmana andra med min syn på hur problem ska lösas.

Dokumentation är ett annat sätt att kommunicera, som är svårare, eftersom du ska försöka att kommunicera över tid och plats.
Det du skriver ska vara förståeligt för en person i framtiden som kanske är på en annan plats än där du var när du skrev det.

Var ärlig

Att ha hemligheter gör det svårt att kommunicera.
Om du har hemligheter så visar du en bild av dig själv som gör det svårare att nå fram till dig och du får problem att kommunicera på ett sätt som stämmer överens med den bild som du försöker visa upp.

Vidare kan du ha begränsningar som inte är synliga eller som andra är bekanta med och då kan det skapa hinder för att förstå varandra, t.ex. säg att du kan danska fastän du inte kan det och är då tvungen att kommunicera med någon på danska, då kan du lätt hamna i en situation då missförstånd kan uppkomma.

Var vänlig

Att vara ärlig innebär inte att du behöver vara elak. Att säga att jag är bara ärlig när du säger något elakt, är att göra det väl enkelt för dig. 
Samma budskap kan sägas på flera olika sätt. Ett bra sätt är att börja från hur det känns för dig, eftersom en känsla kan aldrig ifrågasättas.
Exempel: "Du säger aldrig tack för att jag gör ...." kan lätt avfärdas med "Men jag sa ju tack i måndags  ...." och därmed kommer vi längre ifrån varandra i kommunikationen.
Om du istället säger "Jag blir ledsen när du inte bekräftar det jag gör med ett tack, jag skulle bli väldigt glad om du kunde göra det med ett tack". Då spelar det ju ingen roll att jag tackade i måndags, jag behöver göra det oftare som bekräftelse, om det är det jag vill.
Kom ihåg att dina önskningar går kanske inte i uppfyllelse, men gapet mellan er blir förhoppningsvis inte större.