Leading SAFe 4.5 - Utbildning 16-17 april 2018

2018-03-14
Du lär dig hur Lean och agila principer kan användas i storskalig mjukvaruutveckling. Du lär dig hur du driver och utvecklar värde genom ”Agile Release Trains”. Du får en förståelse för Lean och agilt förhållningssätt och hur du kan använda principer och verktyg från SAFe för att stötta agila team, program-portföljer samt koordinera stora värdeströmmar i produktutveckling. Agila coacher: Tom Mårdh och Mahlin Standar Officiell kursbeskrivning: https://www.scaledagile.com/certification/courses/leading-safe/ Mer info & anmälan: agile@squeed.com Sista anmälningsdag: 31 mars 2018


Visa alla