Leading Safe 4.6 i April

2019-04-23

Du lär dig hur Lean och agila principer kan användas i storskalig mjukvaruutveckling. Du lär dig hur du driver och utvecklar värde genom ”Agile Release Trains”. Du får en förståelse för Lean och agilt förhållningssätt och hur du kan använda principer och verktyg från SAFe för att stötta agila team, program-portföljer samt koordinera stora värdeströmmar i produktutveckling. Agila coacher: Tom Mårdh och Jonas Jaconelli. 23-25 April i Göteborg 

Utbildnings info 

Officiell kursbeskrivning: https://www.scaledagile.com/certification/courses/leading-safe/ Visa alla