Squeed Agile lanserar Agila Ledarskapsdagen 25 April 2018

2018-03-08
Agila Ledarskapsdagen är skapad för att samla människor med  ledande agil kompetens att mötas, skapa utbyte av erfarenheter & kunskap. Syftet är att ge varandra inspiration kring det agila ledarskapet, den agila organisationen och att bygga verksamheter med 'värde-fulla' arbetsklimat. Agila Ledarskapsdagen hålls 1-2 gånger per år. Anmäl dig redan nu:  https://www.meetup.com/Agila-Ledarskapsdagen/ För mer information: https://www.agilaledarskapsdagen.se/ Välkommen!


Visa alla