SweTugg 2016

2016-02-08
Squeed var med som talare på och sponsrade .Netkonferensen SweTugg 2016 med 400 deltagare. Fredrik Normén talade på ämnet "Continuous Delivery - min resa" och Nikolai Kanaev föreläste om "Docker for .NET Developers - Windows Server Containers Quick Start".


Visa alla