Jakob Lithner

Göteborg
.Net, Frontend, Agilt
Simplicity is the ultimate sophistication
Jakob är en allsidig systemutvecklare med lång erfarenhet som konsult. Han strävar alltid efter att förenkla och förtydliga i alla avseenden: kod, arkitektur, kommunikation och arbetsformer. Han jobbar gärna med modern Frontend som t.ex. Angular, Vue eller React och är angelägen om intuitivt UX och god pedagogik. Ett av hans fokusområden är arkitektur och designmönster. Han ser Software Craftmanship, Clean Code, enkelhet och refaktorering som avgörande för bra och långsiktig kod. Med sin erfarenhet bidrar han ofta i många alternativa roller som växer fram efter behov: arkitekt, UX, mentor, rådgivning, utredningar, agila processer, etc. Han har en stark längtan att hela tiden lära sig nytt och är aktiv i många meetup. Han är en uppskattad föreläsare och har startat DevTribe som är ett nationellt forum för utvecklare som är passionerade för kod, designmönster och arkitektur. Jakob är gift med Elisabeth som är gymnasielärare i musik. Tillsammans har de tre flickor: Johanna, Magdalena och Emma.