Jonas Renliden

Göteborg
Java
“Do or do not, there is no try.”
Jonas har en bred och gedigen erfarenhet inom IT. Han är en problemlösare av rang med starka analytiska färdigheter och älskar att lära sig nya saker och utmärker sig med att se helheter, orsak och verkan. På fritiden blir det mycket spel, träning och krypto.