Roller och Ansvarsområden – varför är det så viktigt att prata om det?

Squeeds Julkalender | 2020-12-14 | Mahlin Standar
När man börjar jobba agilt och använda ett ramverk, som till exempel Scrum, så introducerar man roller och där rollerna har tydliga ansvarsområden. När man gjort det så borde man väl inte behöva prata mer om vem som gör vad. Eller är det så att det fortfarande finns ett behov av att göra det?
Scrum team.png

Introduktion

I lucka 13 i julkalendern pratade Jonas om hur viktigt det är att bygga psykologisk säkerhet för att kunna bygga högpresterande team och ett verktyg för att prata om olika personers behov i teamet (länk).

När man har pratat om behoven som olika personer har och förstår varandra kommer man snart att börja lyfta blicken och se sig omkring. Det kommer dyka upp arbetsuppgifter och situationer där det inte är kristallklart vem som har ansvaret och hur man ska agera. Om inte detta klargörs kan det skapa en otrygghet för personer och för teamet.

De olika rollerna och dess ansvar

Ett Scrum-team har tre roller: Utvecklare, Scrum Master & Produktägare. Varje roll är beskriven och ansvar beskrivet. I teamet finns det inga hierarkier eller subteam – alla har ett gemensamt fokus, produktmålet. Enkelt eller?

Min erfarenhet är att när man tittar i Scrum-guiden (länk) är att ger det en bra introduktion och vägledning till vad som förväntas av de olika rollerna:

  • Produkt ägaren fokuserar på vad och varför. Vad har vi för mål med produkten och vad är viktigast att starta med
  • Scrum Mastern har fokus hur teamet jobbar så att teamet jobbar på ett effektivt sätt tillsammans
  • Utvecklarnas fokus är på hur produkten utvecklas. Vilken teknik och vilka verktyg som används.

Vi behöver hitta balansen mellan rollerna så att ingen av dessa aspekter glöms bort. Om man:

  • låter utvecklarna och produktägaren styra och man inte har med scrum mastern finns risken att man får en perfekt produkt utan teknisk skuld. MEN det tar väldigt lång tid att komma fram till den.
  • missar utvecklarperspektivet riskerar man att man får en hög teknisk skuld eftersom man kanske inte tagit hänsyn till vad som krävs för att bygga en produkt med hög kvalitet.
  • ”glömmer bort” produkt ägaren kommer det kunna gå snabbt och kvaliteten vara hög. Men har vi fått det som kunden vill ha?

På pappret kan det verka tydligt vem som har ansvar för vad och på en hög nivå är det så, men ofta finns det arbetsuppgifter och situationer där det inte är så klart.

Övning för att diskutera roller och ansvarsområden

För att kunna diskutera ansvar och förväntningar har jag vid ett flertal tillfällen använt mig av något som kallas för ”responsibility wheel”. Övningen är väldigt enkel, och som med många av de agila verktygen är det diskussionen och den gemensamma förståelsen som kommer med den som är det viktiga.

  • Rita upp ett ”responsibility wheel”. Om ni är många dela upp er i mindre grupper om 4-5 personer.

  • Låt deltagarna diskutera och komma överens om vem som är ansvarig för de olika arbetsuppgifterna/situationerna som är utskrivna på små lappar (se exempel nedan).
  • Placera ut uppgiften/situationen där den hör hemma.
  • Om ni jobbat i flera mindre smågrupper, avsluta gemensamt med alla grupperna övningen med att summera vad ni kommit fram till tillsammans. Vilka uppgifter var det som ni hade mest diskussioner om? Var det något ni hade svårt att komma överens om?

Genom att ha haft denna diskussion brukar saker vara klarare men det kan också vara bra att dokumentera för att kunna påminna varandra om vad man kom överens om. Men kom ihåg att över tid kan saker ändras!

 

Sammanfattning

För att bygga en trygghet, inte bara i teamet utan även i den miljön som teamet jobbar i, behöver det finnas en tydlighet i förväntningarna och vem som gör vad.

Den här typen av diskussioner kan stundtals vara jobbiga och alla är inte överens, men så mycket man kan få igen i tid och energi när man slipper osäkerheten!

Vill ni veta mer, eller få hjälp, hör av er!